Tilbakeblikk på bilens historie

0 Comments

Vi skal ikke tilbake til de riktig gamle bilene, men faktisk til tiden mellom første- og andre verdenskrig. Vi snakker da om bilene vi hadde for drøye 100 år siden, og til mer kjente og nyere biler – som kom etter andre verdenskrig. Alle disse bilene er så klart veteranbiler, noe de har vært i mange tiår allerede. I Norge er reglene slik, at biler som er eldre enn 30 år – er å betrakte som en veteranbil. Jeg synes det er flott at mange har gamle biler som sin lidenskap, det er viktig for ettertiden at slike biler blir bevart. Jeg har ikke noe tall på hvor mange biler som er bevart, og heller ikke hvor mange det opprinnelig ble produsert av hver enkelt modell. Men det som jeg synes er viktig, er at de eksisterende modeller – blir tatt vare på i mange år fremover. Det at det er en helt annen kvalitet på eldre biler, enn dagens nye modeller – hersker det ikke noen tvil om. Jeg tror ikke mange av dagens biler, ruller på norske veier om 50-100 år.

Mellomkrigsårene

I de rikeste landene ble bilen allemannseie, i tiden etter første verdenskrig. Oppgangstider gjorde at folk hadde råd til å kjøpe biler, og når etterspørselen økte – så synker som kjent prisene. Dette fikk bilbransjen for alvor til å begynne med masseproduksjon av biler, som man ikke tidligere hadde vært i nærheten av.

Tekniske fremskritt

Det skjedde svært mye med teknikken på denne tiden, det medvirket nok også til at flere ville kjøpe bil. De fleste modeller fikk bedre styring, innelukket karosseri, og ikke minst det at mange biler fikk fram montert motor. Overliggende kamaksler, og økning på antall ventiler pr. sylinder  var også en nyvinning – men dette gjaldt kun de dyreste modellene. Citroën Traction Avant kom i 1934 med forhjulstrekk, og ble den første bilen som ble masseprodusert med forhjulstrekk. Under den andre verdenskrig var bilproduksjon så å si fraværende, i alle fall produksjon av sivile kjøretøy. Den produksjonen som foregikk, var hovedsakelig til militært bruk.

Tekniske fremskritt

 

Fiat 500 og Boble

Når krigen var over, så startet det en ny masseproduksjon – og denne gangen enda større enn det man hadde sette i mellomkrigstiden. Mye av årsaken til den sterke veksten, var bilmodeller som Fiat 500 og ikke minst VW sin Boble. Dette var forholdsvis rimelige biler, som gjorde bilen til allemannseie. Jeg snakker nå om den industrialiserte delen av verden, hvor kjøpekraften sakte med sikkert bygget seg opp etter mange år med krig.

Endret bosettingsmønster og forandret bybilde

Det at stadig flere fikk bil, gjorde at utseende på byene ble ganske så forandret. Et annet forhold, var at man ikke lenger trengte å bo i gåavstand til jobb. Det var på denne tiden de første drabantbyene dukket opp, det samme gjelder forsteder. Senere skal vi se på hvordan bilene, og ikke minst bilmarkedet – utviklet seg på 1950-tallet og frem til i dag. På denne tiden fantes det ikke mange biler i Norge, vi må huske på at Norge var et relativt fattig land – før oljen kom på banen mot slutten av 1960-årene.