Scania

0 Comments

Historien rundt Scania Vabis og Scania er lang. Eller det riktige er faktisk Vabis og Scania. De begge var separate firmaer i utgangspunktet. Vabis er et bokstavene for «Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertälje». Vabis var et firma som produserte jernbanemateriell og ble startet i 1891. Mens Scania ble grunnlagt i 1900 i Malmø som Maskinaktiebolaget Scania. De skulle egentlig produsere sykler, men allerede i 1901 produserte de sin første bil. Dette var en bil for å besiktige jernbane linjer/skinner.

Begge disse firmaene hadde forsøkt seg nå på å bygge opp biler, men med varierende hell. I 1910 lykkes det Scania å bygge opp sitt første kjøretøy som var til å stole på, mens Vabis var nær ved å gi opp. Så etter et tilbud fra Scanias ledelse ble det enighet mellom de to firmaene og Scania Vabis ble etablert i 1911. Etter denne sammenslåingen av firmaene ble utviklingen og produksjonen av lettere kjøretøyer lagt til Södertälje, mens produksjonen av lastebiler ble lagt til Malmø. Logoen ble da den velkjente hode fra en Griffin.

Saab

Etter mye opp og ned for firmaet Scania-Vabis gjennom første verdenskrig og 1920 årene med tunge økonomiske år, snudde saker seg rundt når Stockholms Enskilda Banken kom inn med ny kapital i 1921, så ble Scania-Vabis et solid økonomisk firma.

I årene fremover så ble det mange modeller og etter hvert etablering av fabrikker utenlands oppover på 50 og 60 tallet. Så i 1969 ble det sammenslåing av bilfirmaet Saab og Lastebil og bussprodusenten Scania til firmaet Saab-Scania. Familien Wallenberg var sentral i både Saab og i Scania, og Marcus Wallenberg ble firmaets styreleder fra sammenslåingen. Dette firmaet ble igjen splittet i to i 1995. Da ble det Scania AB, og året etter ble firmaet børsnotert.

Feilet overtakelser

I 1999 forsøkte Volvo og kjøpe opp en stor aksjepost i Scania AB som ville gjort dem til hovedaksjonær. Dette kjøpte hadde en verdi på over 60 milliarder svenske kroner. Disse pengene kom fra Volvo’s salg av privatbil divisjon til Ford Motor Company tidlig dette året. Men EU godkjente ikke dette kjøpet da Volvo da ville ha alt for stor makt i det Nordiske lastebil markedet. De ville ha nær 100 prosent i markedsandeler.

I 2006 kom MAN AG med et tilbud for å tilegne seg hele Scania AB. Denne summen på over 10 milliarder Euro ble heller ikke godkjent. Og Scania var fortsatt et svensk firma. MAN trakk sitt tilbud til slutt, men i 2008 kjøpte de seg opp til å eie 17 % stemmeberettiget andel av Scania AB.

Dagens eiere

Dagens eiere av Scania AB er to store aksje-eiere. Det er Volkswagen og MAN AG. Volkswagen kjøpte seg opp som eier ved å kjøpe Volvo sine aksjer i år 2000 etter de feilet med oppkjøp i 1999. Og har kjøpt flere deler senere oppover på 2000 tallet. De eier i dag hele 70,94 stemmeberettiget andel av firmaet.

Dette med aksjer og hvem som er berettiget til hva er innviklet å forstå. Men i hovedsak er det disse to firmaene som eier hoved delen av Scania AB i dag. Totalt er det mange eiere med mindre aksjeposter av både A og B aksjer som i dag eier Scania AB.